Višješolski študijski program Velnes

Študijski program Velnes je javnoveljaven in se umešča v terciarno izobraževanje. Študijski program traja 2 leti in se izvaja v okviru 3 ciklov, v obliki izrednega študija. Program je ovrednoten skupno s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem prenosljivem sistemu ECTS.

Začetek: Oktober 2023
Šolnina: 1.690 €
Delite naprej:

Namen študijskega programa Velnes je pridobiti uporabna znanja za sodobne pristope za krepitev kakovosti življenja in zdravja posameznikov ter celovito organiziranje in vodenje velneških storitev.

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni naziv Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti (org.posl.vel.).

Organizatorji/Organizatorke poslovanja v velneški dejavnosti se zaposljujejo na različnih področjih. Kot vodje velneških aktivnosti, načrtovalci novih velneških proizvodov in storitev, svetovalci na področju velnesa, športni trenerji, fitnes inštruktorji, pomočniki zdravstvenih domov in domov za starejše občane kot tudi rehabilitacijski specialisti, ipd. Pri svojem delu strankam, ki so v skrbeh glede svojega življenjskega sloga in imajo številna vprašanja kot so izguba teže, obvladovanje stresa, fitnesa, zdrave prehrane, itd., nudijo celovite svetovalne storitve in jim pomagajo do boljšega načina življenja in izboljšane (samo)podobe.

Poklici v velneški dejavnosti, so poklici prihodnosti, saj se ukvarjajo z dobrim počutjem in zdravim ter uravnoteženim življenskim slogom, to pa so zelo pomembni pogoji za večjo kakovost življenja. In k tej vsi strmimo,... iz dneva v dan bolj! V prihodnosti bo torej pomembno, KAJ se ponuja na tem področju, še bolj pomembno pa bo, KAKO se to ponuja! To pa že danes sproža nujo po visoki meri ustvarjalnosti pri oblikovanju in vpeljavi novih velneških storitev na trg ter izboljšanju že obstoječe ponudbe.

Cilji programa Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti na delovnem mestu opravlja predvsem naslednja dela:
Vsebina po modulih ---
Študent izbere enega od štirih izbirnih modulov.

Pogoji za vpis
V višješolski strokovni študijski program Velnes se lahko vpiše:
Način in oblika izvajanja študija
Stroški šudija (za en letnik študija)
Vpisnina:           290 €
Šolnina:          1.690 €
---
Plačilo šolnine je možno tudi na 12 mesečnih obrokov po 160 €.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas