Velnes program celotne podpore organizaciji - "Fit organizacija!"

Leadership and Employees Wellness Program - LEW

Delite naprej:

Skladno z analizo posamezne organizacije program celostno naslavlja področja: vodenja, komunikacije, (o)krepitev duševnega in telesnega zdravja, upravljanje s spremembami, ravnanje v stresnih situacijah, upravljanje s časom in samim seboj.

Ljudje na delovnem mestu preživimo velik del svojega življenja, zato delovno okolje in druge okoliščine pomembno vplivajo na naše zdravje. Skrb za zdravje igra pomembno vlogo za kvalitetno in učinkovito delovanje vsakega zaposlenega v organizaciji. Od temeljnih psihosocialnih in fizičnih dejavnikov tveganja, se jih velik del pripisuje neobvladovanju stresnih situacij in stanj, neustreznemu prehranjevanju, neaktivnosti itd. Pomembno je, da zaposlene na teh ključnih področjih, podprejo tudi organizacije s sistematičnimi in strokovnimi rešitvami. Kakovostno delovno okolje zaposlenim izboljša zdravje, poveča motivacijo in zaposleni dosegajo boljše rezultate, kar pa se odraža na uspešnosti celotne organizacije.
 
Veliki izzivi so pred nami, tudi in predvsem zaradi trenutnih razmer družbenih sprememb in sprememb na trgu dela: delo v negotovih razmerah, neustrezno vodenje, slaba komunikacija in medosebni odnosi, sedentarni način dela, delo pod časovnim pritiskom, preveč ali premalo dela, druge stresne situacije v delovnem in privatnem okolju predstavljajo le nekatere temeljne izzive varnosti in zdravja pri delu v prihodnosti. Pomembne bodo dobre strategije za ocenjevanje tveganj delovnega mesta in oblikovanje ustreznih ukrepov za njihovo obvladovanje. Pravočasno in ustrezno naslovljeni psihosocialni vidiki dela vseh zaposlenih, predstavlja pomemben del aktivnosti za organizacije v prihodnosti.
 
Namen programa LEW - Fit organizacija je ponuditi organizaciji sistematično in strokovno osnovano rešitev, ki odgovarja na problem soočanja zaposlenih z dejavniki tveganja za njihovo duševno in telesno zdravje, ki pomembne vpliva na učinkovitost dela oziroma na vprašanje kako gojiti “fit kulturo - fit organizacijo” za uspešno prihodnost in dobre rezultate.

KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI CILJI PROGRAMA (1 - 3 l.)
FAZE IZVEDBE PROGRAMA
  1. NAČRTOVANJE (določitev ciljev, priprava dokumentov, izvedba raziskave, analiza trenutnega stanja, vrednotenje, ... )
  2. IZVEDBA USPOSABLJANJ (usposabljanja za različne ciljne skupine v organizaciji, usposabljanje za izvajalce razgovorov, individualni coachingi, promocijske/preventive dejavnosti)
  3. VREDNOTENJE IN ANALIZA - ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI
 
STRUKTURA PROGRAMA
  1. MODUL: Uvod v zdravje in dobro počutje na delovnem mestu (2 dni)
  2. MODUL: Prehajanje v velnes kulturo zdravja in dobrega počutja (2 x 2 dni)
  3. MODUL: Velnes kultura »Fit organizacije« in obvladovanje sprememb (2 x 2 dni)
 
VSEBINA ---
Posamezne aktivnosti Programa LEW se vselej prilagodijo značilnostim posamezne organizacije.

TRAJANJE IN POTEK
Podroben program s specifikami vam predstavimo v nadaljevanju vašega interesa. WCE program predlaga obseg izvedbe 80 pedagoških ur (brez individualnih coachingov, 1. in 3. faze).
 Izvedba usposabljanja za eno skupino udeležencev (do 15 oziroma po dogovoru) - Modul 1 traja 2 dni, Modul 2 in 3 trajata 2 x 2 dni časovnim razmakom od vsaj enega ali dva meseca med moduli ... ali drugače po dogovoru.

METODE IN OBLIKE DELA
Program je oblikovan kot sistematično in strokovno osnovana rešitev na tematiko krepitve duševnega in telesnega zdravja na delovnem mestu. V 2. fazi izvedbe je program strukturiran z individualnimi in skupinskimi usposabljanji, treningi, pri katerih udeleženci interaktivno trenirajo veščine, ki so vezane na izbrane vsebine. V programu prevladujejo aktivne oblike dela in uporaba najsodobnejših dosežkov na področju učenja, usposabljanja in izobraževanja, diskusije, prezentacije in demonstracije, analize, pogovori, simulacija in analiza primerov, coaching.

Kontaktirajte nas