Trening asertivnosti

Trening asetivnosti je proces učenja veščin za samozavestno in spoštljivo ravnanje ter učinkovito komunikacijo.

Delite naprej:

Asertivnost je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, potreb itd., ob tem pa spoštljivo upoštevanje sogovornika. Asertivnost je vzorec vedenj, ki lahko vpliva na učinkovito reševanje konfliktov v komunikaciji in ob tem ustrezno upravlja negativna čustva. Je lastnost, ki se je lahko priučimo in/ali okrepimo, lahko pa jo tudi izgubimo.
 
Trening asetivnosti je proces učenja veščin za samozavestno in spoštljivo ravnanje ter učinkovito komunikacijo. Razvoj asertivnosti pri zaposlenemu pozitivno vpliva na odnose z drugimi ljudmi, na njegovo počutje, samospoštovanje, sprejemanje sebe ter na samozavest in občutek lastne vrednosti.

CILJ
VSEBINA

Trening asertivnosti  
Delo na konkretnih primerih  
Naučeno bomo vadili v parih in skupinah ter skozi diskusije in coaching prenesli v prakso.

Trajanje: trajanje programa se prilagodi glede na želje in potrebe udeležencev.

Kontaktirajte nas