Sam svoj coach

Samocoaching od posameznika zahteva dobro izurjene veščine osredotočanja in samousmerjanja ter zmožnost distanciranja.

Delite naprej:

Uporaba veščin coachinga na sebi oz. samocoaching (ang. self-coaching) je alternativa v praksi bolj uveljavljenemu coachingu – konceptu coacha in stranke, kjer je coach tisti, ki izvaja coaching. Samocoaching od posameznika zahteva dobro izurjene veščine osredotočanja in samousmerjanja ter zmožnost distanciranja, hkrati pa samocoaching predstavlja posamezniku vedno dostopen vir, ki je na voljo pri reševanju kateregakoli življenjskega izziva.

Razvoj kompetenc:
 • Učinkovita komunikacija s samim seboj,
 • Samomotivacija,
 • Upravljanje s seboj,
 • Postavljanje pravih vprašanj,
 • Skrb za zdravje in zdrav življenjski slog.

Komu je program namenjen:
Program Sam svoj coach je namenjen vsakemu, ki želi z raziskovanjem in usmerjanjem sebe zrasti in napredovati ali pa premagati oviro na poklicnem področju ali v osebnem življenju in je v ta namen pripravljen preživeti nekaj časa s skupino posameznikov, ki so tam z enakim namenom, in seveda, sam s sabo.

CILJI

Udeleženci znajo:
 • postavljati dobra coaching vprašanja,
 • se pozitivno motivirati,
 • izvajati proces samo coachinga s pomočjo zapisovanja in uporabe coaching orodij,
 • gledati v prihodnost in ne v preteklost,
 • diagnosticirati svoje izzive,
 • izdelati osebni načrt uvajanja sprememb življenjskega sloga, ...

Udeleženci izboljšajo:
 • veščine odločanja,
 • svojo vero vase in lastne veščine in sposobnosti,
 • pripravljenost delati spremembe v lastnem življenjskem slogu,
 • prepoznavanje svojih virov, lastnosti,
 • sposobnost fokusiranja,
 • planiranje "akcijskega" poteka lastnega načina življenja in osebnostnega razvoja,
 • sposobnost spraševanja,
 • sposobnost motiviranja in samo motiviranja,
 • lastno prožnost in sposobnost prilagajanja spremembam, …
   
VSEBINA
 
 • Kaj je coaching (Definicija coachinga in njegove korenine, viri coachinga, možnosti, ki jih ponuja osebna uporaba coaching veščin)
 • Koncepti coachinga (Učinkovita coaching vprašanja, postavljanje ciljev in načrtovanje, sprejemanje odgovornosti)
 • Diagnostična orodja (Profesionalno in osebno kolo ravnovesja, coaching “formula”)
 • Notranja stanja coacha (Zaznavni položaji in prehodi)
 • Kako uporabiti strategije coachinga na sebi (Seznam vprašanj, Diltsova piramida nevrologičnih ravni osebnosti, pisanje in branje pri samo coachingu, postavljanje učinkovitih vprašanj sebi)
 • Iz coacheve orodjarne (Raziskovanje različnih možnosti, Členjenje navzdol, Členjenje navzgor in Stransko členjenje, Prve strani najprej)
 • Prepričanja (Ocena prepričanj – pisanje, Oblikovanje želenih prepričanj, Sprememba prepričanj)
 • Treningi


Trajanje: 6 srečanj po 4 ure ali po dogovoru.

Kontaktirajte nas