Medgeneracijske razlike kot dodana vrednost in prednost

Pripadniki različnih generacij se razlikujejo. To zahteva različne strategije, tehnike komuniciranja, dela, nagrajevanja in nasploh sodelovanja vseh zaposlenih na delovnem mestu.

Delite naprej:

Živimo v svetu, kjer sobivamo in delamo z različnimi generacijami. Pripadniki različnih generacij se razlikujejo po vrednotah in stališčih, odnosu do dela, denarja, materialnih dobrin, vzgoji otrok, po načinu komuniciranja itd. To zahteva različne, drugačne strategije, tehnike komuniciranja, dela, nagrajevanja in nasploh sodelovanja vseh zaposlenih na delovnem mestu. Kaj je tisto, kar oblikuje in pospešuje dobro medgeneracijsko sodelovanje? Kako prenašamo znanja in kako se soočamo z ovirami, ki se pri tem pojavljajo? Kako (z)gradimo stabilen medgeneracijski most?

Eden od odgovorov je lahko z zaznavanjem in drugačnim (učinkovitejšim) odzivanjem – glede na poznavanje in razumevanje prednosti in različnosti generacij glede medosebnega komuniciranja, sodelovanja, načinov prenašanja znanja in izkušenj, učenja in podpore.

Cilji:
VSEBINA

Temeljne značilnosti različnih generacij na trgu dela – spoznajmo svojo in druge  
Komunikacija kot osnovni gradnik odnosov med generacijami  
Delo na konkretnih primerih udeležencev – razumevanje in pristop (reševanje)  
Določanje konkretnih korakov za prenos v prakso  
Implementacija. Primeri iz prakse, treningi, igre (vlog).

Trajanje: 1 dan (8 ur) oziroma po dogovoru.

Kontaktirajte nas