Dobro počutje v medosebnih odnostih na delovnem mestu

Delite naprej:

Največkrat ne pripelje daleč razmišljanje: naša misel proti vaši misli. Velikokrat je morda bolje izbrati odnos: naša misel z vašo mislijo – razumevanje, ki ne pomeni nujno strinjanja in je lahko osnova za dober odnos in delovanje v prihodnosti.

NAMEN PROGRAMA
 
Osnovni namen programa je spoznati vpliv komunikacije na medsebojne odnose, izostriti zaznavo komunikacijskih inerakcij, ozavestiti pomen pozitivne naravnanosti in ciljne usmerjenosti pri iskanju rešitev v zahtevnih, konfliktnih situacijah ter pomena prevzemanja odgovornosti za uspešno premagovanje ovir in nesoglasij v medosebnih odnosih za uspešno doseganje skupnih ciljev in večjega zadovoljstva na delovnem mestu.
 
CILJI
   
VSEBINA
 
Temelji učinkovitega sporazumevanja
   
Reševanje konfliktnih situacij

Največkrat so zahtevne situacije tiste, ki sprožijo konflikte, še posebej, če k reševanju le-teh neustrezno pristopamo. Vzpostaviti ustrezen odnos do nastale situacije in se odločiti za ustrezno strategijo reševanja nastale situacije je prvi korak k doseganju ustrezne rešitve.
   
Delo na konkretnih primerih
 
Sklop je namenjen je identifikaciji najpogostejših zahtevnih situacij pri reševanju/preoblikovanju konfliktov, izmenjati izkušnje ter dobiti napotke, kako ravnati v izpostavljenih situacijah.
   
Tehnike upravljanja s stresom in za vzpostavitev/vzdrževanje dobrega počutja
   
Oblikovanje mini akcijskega načrta nadaljnih korakov za prenos v prakso.

Trajanje: 2 dni po 6 andragoških ur oziroma po dogovoru.

Kontaktirajte nas