Dobri odnosi in čustva v izrednih razmerah

Kako do učinkovitega vedenja?

Delite naprej:

Znan je rek, da so zdravi zaposleni kapital podjetja. Investicija v zdravje zaposlenih se organizacijam torej dolgoročno obrestuje, kar dokazujejo mnoge raziskave. K duševnemu zdravju in dobrem počutju veliko prispeva tudi odprta in povezovalna komunikacija ter dobri medosebni odnosi.

Osnovni namen programa je spoznati vpliv sporazumevanja z različnih perspektiv na medsebojne odnose, ozavestiti pomen emocij za izbiro učinkovitega delovanja, pomen pozitivne naravnanosti in ciljne usmerjenosti pri iskanju rešitev v zahtevnih, konfliktnih situacijah ter pomena prevzemanja odgovornosti za uspešno premagovanje ovir in nesoglasij v medosebnih odnosih za uspešno doseganje skupnih ciljev in večjega zadovoljstva na delovnem mestu.

CILJI  
VSEBINA
 
1.      Temelji učinkovitega sporazumevanja in vpliv emocij na medosebne odnose
   
2.      Reševanje konfliktnih situacij za ustrezne poslovne rešitve in dobre odnose
 
Največkrat so zahtevne razmere oziroma situacije tiste, ki sprožijo konflikte, še posebej, če k reševanju le-teh neustrezno pristopamo. Vzpostaviti ustrezen odnos do nastale situacije in se odločiti za ustrezno strategijo reševanja nastale situacije je prvi korak k doseganju ustrezne rešitve.
   
3.      Delo na konkretnih primerih
 
Sklop je namenjen je identifikaciji najpogostejših zahtevnih situacij pri reševanju/preoblikovanju konfliktov, izmenjati izkušnje ter dobiti napotke, kako ravnati v izpostavljenih situacijah.
   
4.      Tehnike upravljanja s stresom in za vzpostavitev/vzdrževanje dobrega počutja
   
5.      Delo in trening na konkretnih primerih – razumevanje in pristop (reševanje)
   
6.      Določanje konkretnih korakov za prenos v prakso – kam in kaj naprej

---
Trajanje: 3 dni po 6 andragoških ur oziroma po dogovoru.

Kontaktirajte nas