Agilno upravljanje s spremembami in stresom

Najpomembnejša vrednota v družbi je zdravje in zdravi zaposleni so velik kapital organizacije.

Delite naprej:

Zdravje pa ni samo telesno, je tudi duševno in pomeni socialno blagostanje. Kako se počutimo, kako uresničujemo svoje zmožnosti, kako agilno upravljamo s spremembami, se spoprijemamo s stresom v vsakdanjem življenju in izrednih razmerah, je le nekaj izjemno pomembnih elementov duševnega zdravja. Spremembe so stalnica življenja. Majhne in velike spremembe spreminjajo nas. Za učinkovitost in uspešnost delovanja je pomembna posameznikova naravnanost, ki jo podpirajo znanje, veščine in trajnostno učenje.

Osnovni namen programa je ozavestiti naraven mehanizem človekovega odzivanja na spremembe in spoznati pristope, tehnike, ki so posamezniku v pomoč pri upravljanju s spremembami. Udeleženci spoznajo kako na posameznika vplivajo zahtevne in izredne situacije in stanja. Poudarek programa je na praktičnih rešitvah tudi pri skrbi za lastno telesno in duševno zdravje ter dobro počutje za učinkovito delovanje in doseganje ciljev organizacije.

CILJI  
VSEBINA

1.  Spremembe in spreminjanje kot preobrazba in napredek
2.  Spoznajmo stres  
3.  Prepoznavanje, (preprečevanje) in upravljanje stresnih situacij in stanj  
4.  Skrb zase in sproščanje  
5.  Delo in trening na konkretnih primerih – razumevanje in pristop (reševanje)  
6.  Določanje konkretnih korakov za prenos v prakso – kam in kaj naprej

---
Trajanje: 3 dni po 6 andragoških ur oziroma po dogovoru.

Kontaktirajte nas